zaterdag 13 maart 2010

Jakobus 1:2-3 - Geduldig en standvastig

SV
HSV
Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
andere vertalingen

Het Griekse woord hupomone wordt vertaald met lijdzaamheid of volharding. Dit woord komt voor in de laatste regel van de vechtverzen van deze week. Het blijkt dat dit woord in verschillende Bijbelvertalingen anders is vertaald. De betekenis erachter blijft hetzelfde: een gelovig mens kan door Christus kracht door blijven gaan totdat de beproeving voorbij is. Hoe meer de christen vast blijft staan in de Waarheid (in Christus dus) hoe meer de christen geduldig standvastig kan blijven.

In het boek De Christenreis schrijft John Bunyan over de kracht van Christus:

Ik zag daarna dat Uitlegger Christen bij de hand nam en hem bracht naar een plaats waar een vuur tegen de muur brandde. Daar stond een man, die onophoudelijk water in het vuur goot om het te blussen, maar de vlammen doofden niet, het vuur werd hoger en heter.
"Wat betekent dit?" vroeg Christen. Uitlegger antwoordde: "Dit vuur is het werk van genade in het hart; hij die dat water er in giet om het vuur te doven, is de duivel. U merkt dat het vuur toch hoger en heter wordt."

"Ik zal u ook de oorzaak hiervan laten zien." Uitlegger bracht Christen aan de andere kant van de muur, waar hij iemand zag met een vat olie in de hand, waaruit hij ongemerkt olie in het vuur goot.

"Wat betekent dit?" vroeg Christen. Uitlegger antwoordde: "Dit is Christus, die het werk, dat Hij in het hart begonnen is, met de olie van zijn genade in stand houdt. Wat de duivel ook aan pogingen onderneemt, de zielen van Zijn volk behouden de genade.
Dat de man juist achter de muur stond om het vuur brandend te houden, dat is om u te leren dat mensen die beproefd worden, het moeilijk vinden om te zien hoe het werk van genade in stand wordt gehouden."