woensdag 17 maart 2010

Jakobus 1:2-3 - Blijdschap

Vreugde wanneer ik in verzoeking terechtkom? Waarom vreugde? Verzoeking, beproeving, verdrukking zijn toch niet om blij van te worden? De kanttekening bij vers 2 in de Statenvertaling geeft aan dat het gaat om alle, dit is enkel vreugde, anders niet dan vreugde. Maar goed, dat is nog niet het antwoord.

De kanttekening geeft verder aan dat het gaat om het gevoelen van Gods genade in het midden van de verdrukkingen en dat het gaat om het merken van het nut en de vruchten van de verdrukkingen, wat in de verzen erna is opgeschreven. Het gaat over Gods genade. Dat mag wel zorgen voor blijdschap. Ook als het niet gaat zo als je wilt.

Het citaat uit Bunyans Christenreis uit het vorige bericht eindigde met dat mensen die beproefd worden, het moeilijk vinden om te zien hoe het werk van genade in stand wordt gehouden. Matthew Henry schreeft in zijn Bijbelverklaring bij vers 2 van de vechtverzen dat we niet moeten verzinken in een staat van moedeloosheid en troosteloosheid, die zou maken dat wij onder de beproevingen bezwijken; maar wij moeten proberen onze zielen opgewekt en verlicht te houden. Verder schrijft hij: Het Christendom leert [...] er vreugde onder te hebben; omdat zulke dingen komen uit Gods liefde en niet uit Zijn toorn. Door hen [de moeilijkheden] zijn wij gelijkvormig aan Christus, ons hoofd, en krijgen wij de bewijzen van onze aanneming. Henri schrijft nog meer hierover. Teveel voor 1 bericht...
Meer leesstof vindt u hier: