zaterdag 6 maart 2010

Psalm 77:14-15 - Is God veranderd?

SV
HSV
O God, Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God? Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken. niet beschikbaar in HSV
andere vertalingen

In vers 14 vraagt de dichter Asaf zich af, welke god is er zo groot als onze God? Asaf was zich niet bewust van Gods nabijheid valt te lezen aan het begin van psalm 77. Hij wordt zich ervan bewust dat God er wel degelijk is. Dat merkt hij wanneer hij terugkijkt: Ik dacht aan de tijd van vroeger, de jaren van de eeuwen. Asaf denkt na over hoe God beloften had gedaan en die nu dan zomaar plotseling zou breken? Nee, bedenkt hij, God is dezelfde (vers 11). Dat beschrijft Asaf dan ook tot aan het einde van de psalm.

De kanttekeningen van de Statenvertaling laten zien wat er bedoeld wordt met het begin van vers 14: Uw weg is in het heiligdom:"Gods regering begrijpt men eigenlijk goed in Zijn heiligdom en gemeente, niet onder de kinderen van deze wereld." Een goede zaak dus om als broeders en zusters samen te komen. Want dat is blijkbaar een plek waar Gods wil duidelijk wordt gemaakt.

Dit gedeelte van de tekst kan ook vertaald worden (zoals te zien is in andere vertalingen dan de Statenvertaling) met Uw weg is in heiligheid. Volgens dezelfde kanttekening, staat er dan: "Gods doen is geheel heilig, al is het dat wij het dikwijls niet begrijpen."

Om in de stijl van Asafs psalm te blijven: zou God vandaag de dag veranderd zijn?