zaterdag 10 juli 2010

Filippenzen 1:6 - Goed werk, God de eer

SV HSV
Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
andere vertalingen

Nadat Paulus in Filippi een christelijke gemeente geplant en schrijft hij hen een brief. Hij schrijft dat hij erop vertrouwt dat God Zijn werk zal voltooien. Hij gelooft dat de mensen in deze gemeente hetzelfde geloof hebben als hij (vers 7). De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen over deze voltooiing: "Dat is: meer en meer zal vermeerderen, versterken en bewaren." Het betekent dat God de gelovigen laat groeien in geloof.

Echte geestelijke groei ligt vast in wat God heeft gedaan en nog steeds doet en zal gaan doen: God is bezig is hier op aarde met een gelovige tot op de dag waarop "Christus u uit dit leven tot Zich zal nemen, of uit de doden zal opwekken ten uitersten dage des oordeels."

De apostel Paulus schreef woorden van min of meer gelijke strekking als in het vechtvers van deze week:

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petrus 1:23, HSV)

Het blijkt dat christenen van anderen kunnen zeggen dat ze in het geloof zijn en dus opnieuw geboren. Het is mogelijk om te zien dat God in een mens begonnen is met een goed werk. En voor die inzichten en dat goede werk mag God wel alle eer ontvangen!