maandag 5 juli 2010

Efeze 6:16-18 - Uitgerust voor de strijd

SV HSV
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijde in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
andere vertalingen

Brandende pijlen van de boze kunnen worden uitgeblust met het geloof. Aanvallen van de satan kunnen worden overwonnen door te geloven. Daarbij is het erg verstandig om het verstand, het denken te beschermen. Daarvoor is de helm van de zaligheid nodig. Satan probeert door twijfel of misleidende gedachten het geloof te verzwakken of tot andere zonde te verleiden. Door iedere gedachte krijgsgevangen te maken (2 Korinthe 10:5) blijkt dat de helm erg belangrijk is in de strijd.

Een helm geeft bovendien hoop op de zaligheid zo schrijft Matthew Henry in zijn verklaring. "Het zal de ziel reinigen en haar vrijhouden van de besmetting van de satan en ze zal ook de ziel vertroosten en haar tegen zijn verwarringen en foltering beschermen."

Een wapenrusting is niet compleet zonder aanvalswapen. Het zwaard is het enige onderdeel in de lijst met geestelijke wapens waarmee kan worden aangevallen. Vertrouwen op Gods woord, dat Woord desnoods hardop citeren is een wapen waarmee de vijand moet stoppen. Zo citeerde Jezus de Schriften en de duivel moest inbinden. Dat was toen, dat is nog steeds zo: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (2 TimotheĆ¼s 3:16).