zaterdag 21 augustus 2010

Psalm 4:5 - Wees boos en zondig niet

SV HSV
Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Niet in online Herziene Statenvertaling
andere vertalingen

Vrij vertaald met behulp van het computerprogramma ISA, de kanttekeningen in de SV en de ESV en de Bijbelvertalingen die te vinden zijn achter de link andere vertalingen, hierboven, staat er in het vechtvers deze week:

Wees ontsteld / boos
en zondig niet.
overdenk in je hart,
bij het aanliggen / op je bed
en wees stil


Het is een Bijbels advies uit van David, de dichter van deze psalm. Het is goed om je af te vragen of je werkelijk boos moet worden. Het kan heel snel tot zonden leiden. Die zonden kunnen voorkomen worden door te overdenken en stil te zijn. Boos worden mag zegt de Bijbel, maar traag tot toorn zijn zoals in dit vechtvers staat en Jakobus ook schreef, zijn ook absoluut het overdenken waard:

Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. (Jakobus 1:19b-20, SV)
Meer hierover: Langzaam zijn

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid (Efeze 4:2, HSV)
Meer hierover in dit artikel: Bewust boos

zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. (Psalm 1:2, SV)