zaterdag 14 augustus 2010

Psalm 1:5-6 - De grote scheiding

SV HSV
Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan. Niet in online Herziene Statenvertaling
andere vertalingen

Aan het einde van het leven van de rechtvaardigen en goddelozen volgt een grote scheiding. De vechtverzen van deze week laten de lezer bedenken dat die scheiding leidt tot een eeuwig gelukkig leven met God en een eeuwig bestaan zonder God.

Het oordeel dat komt over de goddelozen kan al tijdens dit leven plaatsvinden, maar zal zeker plaatsvinden wanneer ze na hun dood voor God als rechter zullen staan. Met als uiteindelijke straf het vergaan van het pad: het eindigt, maar niet in de hemel. Misschien had C.S. Lewis dit in gedachten toen hij zijn boek De grote scheiding schreef. Hij beschrijft in dit boek dat hemel en hel absoluut niet bij elkaar passen.

Tegenover het einde van de goddelozen staat het heerlijke lot dat te wachten staat op de rechtvaardigen. Dit zijn de mensen die God uitgekozen heeft om bij Hem te komen. Hij kent ze en zij kennen Hem! Lees daarvoor eens Psalm 139 en Psalm 31.

Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden gekend (Psalm 31:8, SV)

Het blijft Amazing grace dat Hij ons kent!