maandag 30 augustus 2010

2 Korinthe 9:6-7 - Blijmoedig en dankbaar geven

SV HSV
En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
andere vertalingen

Het is goed om te geven. En dan met liefde voor de ontvanger en voor God. Want hoe meer de christen geeft, hoe meer de ander reden heeft om God te danken. Lees hiervoor eens vers 11 en 12 van dit hoofdstuk.

Wat heb je van God ontvangen? De christen die gelooft in Jezus Christus, weet en gelooft dat God voor hem of haar Zijn Zoon gegeven heeft. Jezus Christus stierf aan het kruis en dat is het grootste geschenk wat we kunnen krijgen.


God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! (2 Kor. 9 vers 12, HSV)


Wat hebben we nog meer nodig? Als we kunnen geven, laten we het dan blijmoedig doen.