zaterdag 7 augustus 2010

Psalm 1:3-4 - Vrucht dragen

SV HSV
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind heendrijft. Niet in online Herziene Statenvertaling
andere vertalingen

Een boom in een droog klimaat heeft het niet zwaar wanneer er vlakbij water is. De bladeren vallen niet af door droogte en het is voor die boom makkelijker om vruchten te geven. In de vechtverzen van deze week wordt de gelovige vergeleken met zo'n boom. Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft onder meer over deze gelovige "dat hij door de genade van God geplant is".

De vraag is, wat wordt bedoeld met het water waaraan de boom staat? Is dit het volbrengen van de Woorden van God: het houden van Zijn wetten? Psalm 1 gaat in op het vervullen van de wet door jezelf actief aan die wet te houden. Of is dit het dagelijkse tot je nemen van geestelijk voedsel: zoals Bijbellezen en gebed? Of allebei? Vergelijk het eens met Johannes 15.
In ieder geval doet het denken aan het Levende water, dat Christus zelf is. Bij het Levende Water in de buurt zijn ("geplant zijn") is iets door God zelf gedaan, een geschenk van Hem. Ook de profeet Jeremia schreef over de geplante boom aan het water.

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. (Jeremia 17:7-8, HSV)

Een boom staat stevig in vergelijking met rondvliegend kaf. Kaf is het omhulsel van graankorrels, dat overblijft na het dorsen. Het is zo licht dat de wind het weg kan blazen. Kaf zijn, of een boom, dat is een groot verschil. Het Levende water lest de dorst, het is zo heerlijk! Het zorgt voor de vruchten en die kunnen een zegen zijn voor mensen om je heen. Ze zijn bedoeld als verheerlijking van God. Hoe meer vruchten, hoe meer God wordt verheerlijkt!