zaterdag 2 februari 2013

1 Tessalonicenzen 5:18 - Uw wil geschiede

Dank [God] in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...