dinsdag 12 februari 2013

1 Timotheüs 4:12 - Voorbeeldig geloof

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...