zondag 17 februari 2013

Spreuken 3:11 - Gehoorzaam leven

Versmaad een vermaning van de Ene niet, mijn zoon,- wees niet verdrietig over een kastijding door hem
(Naardense Vertaling)

Diverse vertalingen...