maandag 26 september 2011

Psalm 91:13 - Trappen in geloof

HSV SV
Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.
andere vertalingen

Het vechtvers van deze week is een bemoediging om te overwinnen. De tekst roept ons niet op om zonder angst leeuwenkooien te openen. Hoewel engelen ons beschermen, moeten we ook ons verstand gebruiken.


De leeuw en de adder zijn misschien beelden voor mensen die erop uit zijn om gelovigen te benadelen. (Deut. 32:33) In dat geval hoeven we niet bang te zijn, want volgens deze tekst zullen we die mensen overwinnen.


Of misschien worden in dit vechtvers duivelse influisteringen bedoeld. In dat geval kunnen we deze gedachten overwinnen. Volgens deze belofte en ook volgens Paulus woorden: Want [...] wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthe 10:3-5)


Leugens hoeven we dus niet te geloven, eindeloze gedachtenspinsels en zorgen mogen we allemaal gevangennemen. Of in de woorden van het vechtvers er op trappen, ofwel brengen bij onze Heere Jezus Christus.


Matthew Henry haalt in zijn Bijbelverklaring de Romeinen-brief aan; hij noemt het vechtvers een belofte waar de apostel Paulus misschien naar verwees: En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. (Romeinen 16:20, HSV)


Omdat Jezus Christus de kop van de slang (de satan) heeft vermorzeld, hebben we een goed voorbeeld om deze tekst ook uit te voeren wanneer het nodig is. En hoeven we ook niet bang te zijn dat we zullen verliezen. Hij heeft al overwonnen!