dinsdag 6 september 2011

Psalm 91:7-8 - Zien en toch geloven

HSV SV
Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand - bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
andere vertalingen

De Bijbel is waar. Dat bevestigt God zelf. In het Bijbelboek Psalmen bijvoorbeeld, maar ook in de woorden van Jezus uit Mattheus:

Uw woord is volkomen betrouwbaar (Psalm 119:160a, NBV)

Uw woord is de waarheid (Mattheus 17:17b)

Dit is misschien wel belangrijk om in gedachten te houden bij het lezen van Psalm 91. Is het echt waar dat God altijd een toevlucht is? Dat bij Hem een veilige schuilplaats is? En wat te denken van de vechtverzen van deze week? Deze psalm lijkt misschien tegen de werkelijkheid in te gaan. Gelovigen ervaren tenslotte ook gevaar en narigheid. De apostel Paulus is er een goed voorbeeld van. Denk ook aan vervolgde christenen. Kennen ze deze psalm? Waarom dan al gevaar en ongemak?

Het kan zijn dat al het onheil alleen bestemd is voor de goddelozen. En dan voor zowel heidenen als Israƫlieten. In zulke gevallen mag een gelovige zeker zijn van Gods bescherming (kanttekeningen ESV).

Ook al ervaart een ware christen onheil en rampspoed, God zorgt voor uitkomst. Een gelovige hoeft niet angstig te zijn voor de dood. We hoeven niet onder een juk van zwaarmoedigheid naar de grond te kijken vanwege de dreiging van oorlog of dood. Matthew Henry refereert hier aan Hebreeen 2:15

allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. 

We mogen in alles op God ons vertrouwen stellen, ook al lijkt God of de Bijbel soms niet te begrijpen.