maandag 19 september 2011

Psalm 91:11-12 - Beschermd door engelen

HSV SV
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
andere vertalingen

Wij hebben geen beschermengel. We hebben er vele. Zoals de Heere Jezus Christus engelen bij zich kreeg toen hij verzocht was geweest (Mattheus 4:11), zo zorgt God er voor dat wij beschermd worden door Gods engelen. Goddank, want dat heeft waarschijnlijk veel verdriet of pijn voorkomen.


Dat we beschermd worden betekent niet dat we onvoorzichtig moeten leven. Zowel in het dagelijks leven dienen we voorzichtig met ons zelf te zijn, als geestelijk gezien. Hoe ver ga je daar in? Geestelijk gezien moet je de zonde voorkomen:

  • Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
    (Mattheus 6:13, HSV)
  • Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.
    (1 Korinthe 10:12, WV)