zondag 2 oktober 2011

Psalm 91:14-16 - Omdat hij erg veel van Mij houdt

HSV SV
Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.
andere vertalingen

Psalm 91 wisselt van gezichtspunt: de dichter laat in de laatste drie verzen van de psalm God als persoon spreken. Alsof niet de dichter aan het woord is, maar God zelf, direct tot de lezer/luisteraar van de psalm. De stem van God hoor je direct spreken tot de persoon die van Hem houdt. Onderzoek in deze verzen eens wat God dan zegt en allemaal voor wil doen! Dat klinkt toch geweldig! Daarvoor kunnen we Hem alleen maar loven! Wat God allemaal doet omdat we van Hem houden!


U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. (Psalm 97:10-12)


Het einde van Psalm 91 is een ideaalbeeld van hoe God zijn gelovigen ziet: met liefde voor Hem; gelovigen die Zijn Naam kennen en Hem om hulp vragen (aanroepen). En God geeft heel veel terug. We mogen Hem vertrouwen, we mogen naar Hem toevluchten, bij Hem zijn we veilig. Kortom reden genoeg om de psalmen te volgen in de oproep om God te vertrouwen en ook te loven!


Deze week en de komende zijn bedoeld voor het inprenten van alle vechtverzen van psalm 91.