maandag 31 oktober 2011

Johannes 3:36 - Leven zonder eind

HSV SV
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
andere vertalingen

Eeuwig leven begint al op het moment dat we in Jezus Christus gaan geloven.


God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efeze 2:4-6, HSV)


Ongelovigen zijn onder de toorn van God. Het is voor hen beter dat ze zich bekeren zullen. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld [...] (vers 18). Wat een prachtig vooruitzicht ligt er voor hen klaar! Hoe mooi zou het zijn als een ongelovige met ons God gaat loven?!