vrijdag 14 oktober 2011

Psalm 94:14 - Mensen van God (1)

HSV SV
Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten. Want de HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten.
andere vertalingen

God laat zijn kinderen niet alleen. Dat blijkt uit de vele manieren waarop dit in de Bijbel staat. Denk aan Psalm 91. Of het vechtvers van deze week.


Een aantal woorden in dit Bijbelvers kunnen op verschillende manieren worden vertaald; zo is er bijvoorbeeld al verschil zichtbaar tussen de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Hieronder hetzelfde vers in de Naardense vertaling:


Want nooit zal de ENE zijn geméente begéven, zijn érfdeel zal hij níet verláten.


De tekst lijkt op deze manier gelezen te kunnen worden: Want de HEERE zal Zijn volk/gemeente/mensen niet opgeven/wegwerpen/in de steek laten, Hij zal zijn eigendom/erfdeel niet verlaten.


Als je bij Gods mensen hoort dan hoef je niet bang te zijn dat Hij je ooit zal verlaten...!