zaterdag 18 juni 2011

Galaten 5:24 - Wandelen langs Golgotha

HSV SV
Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
andere vertalingen

Als u door de Heilige Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. De uitingen van een zondig leven ("de werken der wet") zijn heel duidelijk beschreven in Galaten 5. Ze lijken het tegengestelde van de vruchten van de Geest. De Bijbel waarschuwt ervoor, al in het Oude Testament, bijvoorbeeld in de Spreuken. Ook in Psalm 34:

Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.
(Psalm 34:15, HSV)

God wil niet dat we zondigen, toch vertelt Jezus Christus ons: U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb (Joh. 15:3, HSV). Het blijft daar niet bij, God snoeit de ranken van de wijnstok. Elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. (vers 2b, HSV)

Laten we door meer vruchten te dragen dus meer vruchten van de Geest zien? Werkt God die vruchten van de Geest vanzelf, of is er actie van onze kant vereist? In dit hoofdstuk van Galaten staat het antwoord:

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (vers 16, HSV)
(NBV: dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.)

Wandelen is een handeling en wandelen is een werkwoord, dat doen we dus zelf. Wandelen door de Geest betekent zowel:
  • de juiste beslissingen nemen en de juiste keuzes maken (actie van ons/menselijk handelen)
  • de kracht daarvoor krijgen (ontvangen van God)
Je kunt soms een moeilijke keuze moeten maken, maar met Gods hulp, lukt die keuze ook. Daarmee krijgen we de kracht voor die keuze; dankzij Zijn Geest. Wandelen met God willen we daarom ook.


We zijn van Christus en dit weten wij toch, dat onze mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. (Romeinen 6:6, HSV)