zaterdag 18 juni 2011

Galaten 5:22-23 – Opgesomde vruchten

Een manier om het vechtvers over de vruchten van de Geest in te prenten is beginnen met het leren van de vruchten. Het zijn er negen:
  • als eerste: liefde (vooraan, en daarom belangrijk)
  • de woorden die met vr beginnen: blijdschap=vreugde, vrede, vriendelijkheid
  • de woorden die met een g beginnen: geduld, goedheid, geloof
  • de woorden met met een z beginnen: zachtmoedigheid, zelfbeheersing
Let op: met dit ezelsbruggetje verandert de volgorde van de opsomming. Nu is dat waarschijnlijk geen probleem... je kent iets pas goed wanneer je het ook in een andere volgorde kunt opnoemen...


Bij iedere andere Bijbelvertaling is het uiteraard ook mogelijk om met een ezelsbruggetje de opsomming aan te leren.


Belangrijker dan leren is overigens het leven met Gods Geest: Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. (Galaten 5:25)