zaterdag 11 juni 2011

Galaten 5:22-23 – Vrucht van de Geest

HSV SV
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet.
andere vertalingen

Een christen laat zien dat de Geest van God in hem woont. Zodat andere mensen het zien. Zac Poonen schrijft daarover in Sieraad voor as:


"De mens die met de Geest vervuld is, probeert niet alleen anderen de indruk te geven dat hij in heiligheid groeit, maar hij groeit ook daadwerkelijk. Hij zal niet van ervaringen getuigen en niet proberen anderen van zijn theologie over heiliging te overtuigen. Zijn leven laat zo’n heiliging zien dat anderen naar hem toe komen, uit zichzelf, en hem naar het geheim van zijn leven vragen. Ware heiliging krijgt alleen hij die er met zijn hele hart naar zoekt".

Het valt op dat de eerste Geestesvrucht die genoemd wordt, liefde is. Het betekent dat deze van groot belang is. Zou je kunnen zeggen dat vanuit de liefde de andere gaven groeien? Om te groeien in de liefde en om meer vruchten van de Geest te dragen is het belangrijk om met de bron van liefded verbonden te blijven:

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:5, HSV)