zondag 29 september 2013

Psalm 139:6 - Ik kan er niet bij

Dit kennen - het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Het is niet te begrijpen dat God mij kent zoals er in Psalm 139 beschreven staat.

JHWH, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, JHWH, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.
(naar HSV)

De schepper van het heelal kent al mijn activiteiten, al mijn woorden, zelfs mijn diepste gedachten schrijven de kanttekeningen van de ESV. Dat God mij zo kent, dat vindt David, de dichter van deze psalm te verheven, te wonderlijk: "Ik kan er niet bij." Bijzonder, dat de allerhoogste God van dit heelal mijn diepste gedachten en al mijn daden kent en doorziet!

Dat God mij zo kent, dat kan geweldig voelen. Hoor je bij God, dan kunnen deze verzen echt bemoedigen en vreugde geven. Gods bescherming en mijn verlossing door Zijn Zoon Jezus; wat een voorrecht, wat een vreugde!

"O, welk een vreugde, vreugde, vreugde; O welk een vreugde,
een kind van God te zijn. Welzalig die zich is bewust, Dat Jezus
vrede geeft en rust. Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ."
Refrein uit O, liefde Gods oneindig groot van Joh. de Heer