maandag 23 september 2013

Psalm 139:5 - Alomvattend

U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...