zondag 8 september 2013

Psalm 139:1b-2 - Door en door bekend

HEER, U doorgrondt mij en kent mij, U kent mijn zitten en opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...