zondag 1 september 2013

Psalm 127:1 - Tevergeefs zonder Hem

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
(NBV en HSV)

Diverse vertalingen...