zondag 13 januari 2013

Jesaja 43:2a - Continu een reddingsboei

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...