dinsdag 1 januari 2013

Jesaja 41:10 - Met God 2013 in

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...