maandag 7 januari 2013

Jesaja 43:1 - Bekend en verlost

Maar’, zo spreekt de HEER, uw schepper, o Jakob, die u, IsraĆ«l, heeft gevormd, ‘wees niet bang, want Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...