zaterdag 2 januari 2010

Deuteronomium 7:9 - Getrouwe God

SV
HSV
Gij zult dan weten, dat de HEERE, uw God, die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt dien die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden, tot in duizend geslachten. Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is - dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.
andere vertalingen

Deuteronomium 7 beschrijft onder meer dat God Israël heeft uitgekozen ("verkoren") uit de volken om Zijn eigendom te zijn (vers 6). Hij geeft hen ook de prachtige belofte van het vechtvers van deze week: Hij is getrouw, Hij houdt Zijn verbond, houdt Zijn weldadigheid/goedertierenheid/vriendschap in acht voor wie Hem gehoorzaam zijn.

Dat doet God niet voor heel eventjes, maar tot in lengte van jaren: duizend generaties. In de kanttekeningen van de Statenvertaling staat vaak "een zeker getal voor een onzeker". Daarmee doelden de vertalers dat het in de Schrift weergegeven getal niet het precieze aantal aangeeft, maar omschrijft dat er het of juist veel of juist weinig zijn. Bij deze tekst staat dat niet in de kanttekeningen. Bijbelverklaarder Matthew Henry schreef over deze belofte: "en dit niet slechts aan duizenden van personen, maar aan duizenden van geslachten. Zo onuitputtelijk is de bron, en zo voortdurend zijn de stromen!".