zaterdag 9 januari 2010

Deuteronomium 10:12, 13 - Voor uw eigen bestwil

SV
HSV
Nu dan, Israël, wat eist de HEERE, uw God van u, dan den HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den HEERE, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel; Om te houden de geboden des HEEREN, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten goede? Nu dan, Israël! Wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan dat u de HEERE, uw God, vreest, dat u gaat in al Zijn wegen, dat u Hem liefhebt, dat u de HEERE, uw God, dient met heel uw hart en met heel uw ziel, en dat u de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen in acht neemt, die ik u heden gebied, u ten goede?
andere vertalingen

Dit hoofdstuk in Deuteronomium vertelt dat de Heere God op twee stenen tabletten ("tafelen") Zijn woorden heeft geschreven. God vraagt Zijn volk Israel om Hem lief te hebben en deze geboden te houden. Waarom zou een mens dat doen? Waarom zou een mens God liefhebben en dienen? En wat levert het hem op? Het antwoord staat in het vechtvers van deze week: God zelf geeft deze opdracht.
En God vertelt ook wat het oplevert: het is u ten goede. Dat betekent om u te geven wat goed is of opdat het u welga.