zondag 20 oktober 2013

Romeinen 5:9 - Bevrijd van

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...