zondag 13 oktober 2013

Romeinen 1:16 - Voor iedereen

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...