zondag 27 oktober 2013

Romeinen 5:10 - Verzoend, gered, behouden

Want als wij als zijn vijanden
met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
zoveel te meer zullen wij,
verzoend,
worden gered in zijn leven..
(Naardense Vertaling)

Diverse vertalingen...