dinsdag 19 maart 2013

Johannes 10:29 - Alles te boven

Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...