woensdag 13 maart 2013

Johannes 10:28 - Beslist niet

We hoeven niet ons zelf te bewijzen voor God, we zijn al in Zijn hand. Francis Chan schrijft in De vergeten God over op afstand blijven van God na het doen van zonde: "Door een poosje helemaal volgens de Bijbel te leven, wilde ik bewijzen dat ik spijt had van wat ik gedaan had. Ik wilde eerst zoveel mogelijke goede daden doen voordat ik weer aan mijn relatie met Hem werkte. Ik wilde dat God zou zien wat een goede dienstknecht ik was. Daarna voelde ik me goed genoeg om weer met God te praten. Maar God wilde geen goede slaaf [...] Hij wil een vertrouwelijke omgang."

We mogen God vertrouwen, Hij schrijft zelf: zij zullen beslist niet verloren gaan. Prijs Hem!