zondag 10 maart 2013

Johannes 10:28 - Veilige handen

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...