maandag 8 april 2013

Psalm 34:2 - Altijd prijzen

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...