maandag 1 april 2013

Johannes 11:25b-26a - Jezus IS de opstanding

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...