dinsdag 28 februari 2012

Psalm 30:5 - Looft Zijn heilige naam

HSVSV
Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. Psalmzingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.
andere vertalingen