zondag 19 februari 2012

Filippenzen 4:6-7 - Breng alles bij God

HSVSV
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
andere vertalingen

We hoeven ons nergens zorgen over te maken wanneer we bij Christus horen. God vraagt ons om zorgen bij Hem te brengen, door bidden en smeken.

De apostel Paulus, die de brief aan de Filippenzen schreef, roept in vers 4 op om blij te zijn in de Heere: Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. De Bijbel spreekt daarover ook in 1 Thessalonicenzen 5:16 en Psalm 37. Het betekent geen valse hoop of namaak-vreugde:

Vertrouw op de HEERE en doe het goede
bewoon de aarde en voed u met trouw.
Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
Vertrouw uw weg aan de HEERE toe (SV: Wentel uw weg op den HEERE)
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.
Zwijg voor de HEERE
en verwacht Hem; 

Psalm 37:3-7, HSV 

Als we God bidden en smeken en danken, zijn we bezig met het "wentelen van onze weg" op God. In Psalm 37 en het vechtvers van deze week wordt duidelijk dat God een reactie zal geven. We mogen zonder angst of schroom naar Hem toe met onze zorgen en mogen heerlijk blij zijn. Hij komt ons helpen!