zondag 15 januari 2012

Kolossenzen 3:2-3 - Veilig in Christus

HSVSV
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
andere vertalingen